Regulaminy konkursów

baner - Kopia

logo

Konkurs plastyczno-graficzny na projekt okładki gry planszowej

 Erasmus+  “Play with me and teach me”

Regulamin konkursu

CEL GŁÓWNY

Głównym celem konkursu jest przygotowanie OKŁADKI (opakowania) gry planszowej, będącej produktem projektu Erasmus+ “PLAY WITH ME AND TEACH ME” (“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”),  który zakładał włączenie na stałe tradycyjnych gier i zabaw planszowych, dydaktycznych, logicznych, ruchowych do metod pracy na zajęciach lekcyjnych i poza nimi.

CO POWINNA ZAWIERAĆ OKŁADKA?

Okładka w formie graficznej (plastycznej) przedstawiać powinna treści zawarte w grze planszowej.

Gra: Uczniowie wędrując po mapie Europy (z zaznaczonymi krajami uczestniczącymi w projekcie Erasmus+) stają na polach i odpowiadają na pytania quizowi, o różnym stopniu trudności z przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych itd.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs skierowany jest do uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV – VI

WYMAGANIA

 • rozmiar pracy: format A4 lub A3
 • technika: dowolne techniki rysunkowe lub malarskie (dopuszczalne również prace wykonane komputerowo)
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną lub kilka prac.
 • praca musi zawierać oficjalne logo projektu – ERASMUS+ PLAY WITH ME AND TEACH ME

PROCEDURY

 • Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa i dostarczona do p. Małgorzaty Zych w terminie do 28 kwietnia2017r.
 • Konkurs ma charakter wieloetapowy. Najlepsze prace, wybrane przez szkolne Jury podlegać będą głosowaniu i ocenie Jury międzynarodowego, w skład którego wchodzić będą również kraje partnerskie uczestniczące w projekcie. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017 r.

 

Konkurs plastyczno-graficzny na oficjalne logo projektu  Erasmus+

“PLAY WITH ME AND TEACH ME”

“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”

Regulamin konkursu (wewnątrzszkolny)

CEL GŁÓWNY

Głównym celem konkursu jest przygotowanie LOGO projektu Erasmus+ “PLAY WITH ME AND TEACH ME” (“Baw się ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”)

Projekt zakłada włączenie na stałe tradycyjnych, wielopokoleniowych gier i zabaw planszowych, dydaktycznych, logicznych, ruchowych do metod i form pracy z dziećmi na zajęciach lekcyjnych i poza nimi; po to by nieco odciągnąć młodzieży od wszechobecnych gier komputerowych blokujących ich rozwój społeczny i umiejętności interpersonalne.

GDZIE BĘDZIE WYKORZYSTYWANE LOGO?

Logo projektu będzie używane w dokumentacji związanej z projektem, promocyjnych materiałach, stronach internetowych oraz w innych typach materiałów multimedialnych związanych z projektem.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs skierowany jest do uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV – VI

WYMAGANIA

 • rysunek musi zawierać znak graficzny – nawiązujący do gier planszowych, dydaktycznych, zabaw wielopokoleniowych itp. oraz nazwę projektu – ERASMUS+   PLAY WITH ME AND TEACH ME (wyłącznie w języku angielskim)
 • rozmiar pracy: format A4
 • technika: dowolne techniki płaskie – rysunkowe lub malarskie (wyklucza się prace wykonane komputerowo)
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną lub kilka prac.

Uczestnicy są zobowiązani do stworzenia nowego projektu (praca nie może być plagiatem)

PROCEDURY

 • Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa

i dostarczona do p. Małgorzaty Zych (IV-VI)  lub p. Magdaleny Urbańskiej, p. Arlety Bałaban (I-III) w terminie do 26 lutego 2016r.

 • Konkurs ma charakter wieloetapowy. Najlepsze prace, wybrane przez szkolne Jury podlegać będą głosowaniu i ocenie Jury międzynarodowego, w skład którego wchodzić będą również kraje partnerskie uczestniczące w projekcie. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016r.   
 • Opracowanie: p. Małgorzata Zych

 

Reklamy