Harmonogram działań

Harmonogram  działań  Erasmus +  Cz. I  01.09.2015 – 31.08.2016 – pierwszy rok projektu

 ” Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu”

DZIAŁANIE DATA ODPOWIEDZIAŁNY
Koordynacja 01.09.2015 – 31.08.2018 Matylda Gronicka, Agnieszka Kmon, Alicja Szepelak
Założenie strony internetowej projektu

– w języku polskim/angielskim

01.09.2015 – 31.08.2018 M. Pelczar
Szkolenie informacyjne dotyczące programu Erasmus +

– aspekty merytoryczne i finansowe projektu

21.10.2015 Alicja Szepelak

Matylda Gronicka

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe PL(M1) 9.11.2015- 14.11.2015 Grupa Projektowa
Konkurs plastyczno – graficzny na logo projektu 10.2015 – 04.2016

Małgorzata Zych

Realizacja zadań z wykorzystaniem gier edukacyjnych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych – mini projekty

12.2015-06.2016

Grupa Projektowa
Warsztaty przygotowawcze do działań na wyjeździe;

– prezentacji aktualnych gier,

– prezentacja z zakresu metodyki wykorzystania metod aktywizujących w tym gier i zabaw dydaktycznych.

01.2016- 03.2016 Grupa Projektowa
Mobilność – wyjazd na Cypr 04.2016 Grupa Projektowa

– nauczycieli – 5 os.

– uczniów – 6 os

Szkolenie dla kadry pedagogicznej po wyjeździe 05.2016 Grupa Projektowa
Warsztaty wykonawcze dla uczniów w szkole po przyjeździe 05.2016 Grupa Projektowa

Tydzień Dobrych Praktyk

06.2016

Dawid Dudek

Reklamy